Chúng tôi nhận in áo game, áo lớp... theo yêu cầu

Số lượng <3 áo giá 100.000

Số lượng 4 - 5 áo giá 90.000

Số lượng 6 - 10  áo giá 85.000

Số lượng 11 - 50  áo giá 75.000

Số lượng > 50  áo giá 65.000

Chú ý:

- Áo In Hình Tự Chọn, in hình theo yêu cầu của khác hàng.

- Đã bao gồm áo và in 1 vị trí, in 2 vị trí + 10.000/áo